Biuletyn Informacji Publicznej  gminy Sitkówka-Nowiny   www.nowiny.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenia o naborze
Organy
Rada 2010-2014
Rada 2006-2010
Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady 2002-2006
Uchwały Rady 2006-2010
Uchwały Rady 2010-2014
Zarządzenia Wójta
Sprawozdania i informacje budżetowe
Mienie gminy
Pomoc publiczna
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Strategia rozwoju
Kontrole zewnętrzne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Instytucje kultury
Przetargi Gminy
Przetargi jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Informacje nieudostępnione
Linki do aktów normatywnych i prawnych
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komunikaty i ogłoszenia strona główna 

Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w gminie
Sitkówka-Nowiny w 2013 r. 

Zarządzenie Wójta nr 8 z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Sitkówka-Nowiny

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 12:00:55, wprowadzający: Izabela Lesik
Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w
sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie
projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy
Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2013" 

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-27 10:58:28, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o
wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 6, do
MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo
Bolechowice - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - plan K" 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 6, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K"
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 15:24:42 Informację zaktualizowano 2012-09-21 15:25:17, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze partnerów będących
organizacjami pozarządowymi do projektu
realizowanego w ramach Priorytetu 8 Działanie 8.3
rogramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -
elnclusion 

Ogłoszenie o naborze partnerów będących organizacjami pozarządowymi do projektu realizowanego w ramach Priorytetu 8 Działanie 8.3 rogramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion

Regulamin konkursu

Wzór umowy

Informacja o wyborze partnera

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 14:58:06 Informację zaktualizowano 2012-08-22 12:15:28, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 13 do
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sitkówka-Nowiny 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 13 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany Nr 13 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 13 MPZG Gminy Sitkówka-Now

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 11:55:29, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację
zadania publicznego z zakresu pozyskiwanie
artukułów żywnościowych na potrzeby
podopiecznych GOPS w Sitkówce-Nowinach na rok
2012 

Zarzączenie Wójta Sitkówka-Nowiny w sprawie ogloszenia

Załącznik do zarządzenia - treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 18:21:59 Informację zaktualizowano 2012-07-10 13:42:55, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na
wsparcie finansowe w zakresie popularyzacji sportu
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w piłce nożnej
w 2012 r. 

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie finansowe w zakresie popularyzacji sportu na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w piłce nożnej w 2012 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie finansowe w zakresie popularyzacji sportu na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w piłce nożnej w 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 14:29:45, wprowadzający: Izabela Lesik
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia, wynajmu, zbycia w trybie
bezprzetargowym 
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , wynajmu, zbycia w trybie bezprzetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 11:40:26 Informację zaktualizowano 2012-05-24 11:41:05, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o przygotowaniu
projektuzatytułowanego "Monografia Gminy
Sitkówka-Nowiny" 

Ogłoszenie o przygotowaniu opracowania projektu zatytułowanego "Monografia Gminy Sitkówka-Nowiny"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 05:51:01, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej 

Ogłoszenie o projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:30:20, wprowadzający: Izabela Lesik
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu,
wydzierżawienia 
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 10:13:28 Informację zaktualizowano 2012-03-08 10:14:32, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na
wsparcie finansowe rozwoju sportu przez Gminę
Sitkówka-Nowiny 

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie finansowe rozwoju sportu przez Gminę Sitkówka-Nowiny

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu przez Gminę Sitkówka-Nowiny

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 12:41:27, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz
wydzierżawienia 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz wydzierżawienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 09:55:18, wprowadzający: Izabela Lesik
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA- NOWINY o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą ”Sołectwo
Bolechowice –Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - plan K”. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą” Sołectwo Bolechowice –Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K”.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-24 11:13:47, wprowadzający: Izabela Lesik
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o
przystąpieniu do opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 6,do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą” Sołectwo
Bolechowice –Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - plan K” 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 6, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą ”Sołectwo Bolechowice –Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-24 11:09:57, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-10 11:28:35, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie
finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy
Sitkówka-nowiny w roku 2011 

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie finansowe rozwoju sportu przez gminę Sitkówka-Nowiny na rok 2011

Wzór wniosku o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu sportu

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe rozwoju sportu przez Gminę Sitkówka-Nowiny

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-21 10:16:42, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia 
 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2011-06-09 10:36:52 Informację zaktualizowano 2011-06-09 10:38:32, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację
zadania publicznego z zakresu pozyskiwanie
artukułów żywnościowych na potrzeby
podopiecznych GOPS w Sitkówce-Nowinach na rok
2011 

Zarzączenie Wójta Sitkówka-Nowiny w sprawie ogloszenia

Załącznik do zarządzenia - treść ogłoszenia

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 17:58:22, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w trybie bezprzetargowym 
 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 11:15:26 Informację zaktualizowano 2011-04-19 11:32:03, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawień, wynajmu oraz zbycia w trybie
bezprzetargowym 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawień, wynajmu oraz zbycia w trybie bezprzetargowym

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 12:36:48, wprowadzający: Izabela Lesik
 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-28 09:02:44, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o wykazie nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia 
  Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 17:45:00 Informację zaktualizowano 2010-10-15 17:47:25, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia oraz zbycia w trybie
bezprzetargowym 
 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz zbycia w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 13:50:58, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia 
 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:20:37, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia 
 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:55:30 Informację zaktualizowano 2010-08-17 10:56:22, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o programie 
 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób z grupy ryzyka od 55 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 13:26:51 Informację zaktualizowano 2010-08-16 13:27:28, wprowadzający: Izabela Lesik
Otwarty konkurs na organizację kolonii letnich
dla dzieci i młodzieży szkolnej 

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w zakresie organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Wzór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:54:15 Informację zaktualizowano 2010-05-13 14:59:38, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację
zadania: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych
na potrzeby podopiecznych GOPS" 

Ogłoszenie o konkursie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-17 17:18:51, wprowadzający: Izabela Lesik
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu
Gospodarki Komnalnej i Mieszkaniowej w
Sitkówce-Nowinach 

Ogłoszenie o konkursie

Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 16:33:08, wprowadzający: Izabela Lesik
Zlecenie przeprowadzenia kontroli 

Ogłoszenie o zleceniu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-03 14:19:16, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-23 15:18:22, wprowadzający: Izabela Lesik
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Sitkówce-Nowinych 

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie powstania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach oraz regulamin pr

Informacja o zakończeniu procedury konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-10 08:49:05, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja dotycząca obejrzenia przedmiotu
przetargu 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 12:44:23, wprowadzający: Izabela Lesik
Zarządzenie Nr 19/RGŚ/08 Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 18 marca 2008 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2008-03-25 08:23:15 Informację zaktualizowano 2008-03-25 08:39:17, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości gruntowej
Nr 585/200 w obrębie Wola Murowana 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-13 14:34:33, wprowadzający: Admin Admin
Zarządzenie Nr WG-12/KF/07 Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 5 lutego 2007 roku 

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-16 13:27:55 Informację zaktualizowano 2007-02-16 13:29:00, wprowadzający: Paweł Lesik
Zarządzenie Nr WG-1/KF/07 Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 3 stycznia 2007 roku 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny  Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2007-01-05 09:18:49, wprowadzający: Paweł Lesik
Zarządzenie nr 02/RGŚ/07 Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 4.01.2007  
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.  Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2007-01-04 12:14:47 Informację zaktualizowano 2007-01-04 12:17:14, wprowadzający: Paweł Lesik
Zarządzenie nr 65/RGŚ/06 Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 1.09.2006  
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przenaczonych do wydzierżawienia Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2006-09-04 09:34:37 Informację zaktualizowano 2006-09-04 09:34:59, wprowadzający: Paweł Lesik
Zarządzenie nr 66/RGŚ/06 Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 1.09.2006  
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przenaczonych do zbycia w formie przetargu.  Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2006-09-04 09:32:12 Informację zaktualizowano 2006-09-04 09:34:01, wprowadzający: Paweł Lesik
Zarządzenie Nr 44/RGŚ/06 Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu i wydzierżawienia. Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2006-06-28 12:25:27 Informację zaktualizowano 2006-06-28 12:26:49, wprowadzający: Paweł Lesik
Zarządzenie Nr 23/RGŚ/06 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.  Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 07:48:43 Informację zaktualizowano 2006-05-31 08:47:41, wprowadzający: Paweł Lesik
Zarządzenie Nr WG – 9/K/06 
Zarządzenie Nr WG – 9/K/06 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2006 roku. Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2006-02-17 10:39:57, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Zarządzenie Nr WG- 108/K/05 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.  Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-30 12:13:30, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Urząd Gminy w Sitkówce – Nowinach informuje wszystkich zainteresowanych że MAXTEL Kielce Sp. Z o.o. posiada wolne miejsca pracy w n/w zawodach:  Informacja
Data wprowadzenia informacji 2005-12-22 10:00:17, wprowadzający: Paweł Lesik
Zarządzenie Nr WG – 76/Or/05 
Zarządzenie Nr WG – 76/Or/05 Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 5 września 2005 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze.

 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-01 10:52:15 Informację zaktualizowano 2005-12-01 11:34:21, wprowadzający: Paweł Lesik
wersja do druku