Biuletyn Informacji Publicznej  gminy Sitkówka-Nowiny   www.nowiny.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenia o naborze
Organy
Rada 2010-2014
Rada 2006-2010
Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady 2002-2006
Uchwały Rady 2006-2010
Uchwały Rady 2010-2014
Zarządzenia Wójta
Sprawozdania i informacje budżetowe
Mienie gminy
Pomoc publiczna
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Strategia rozwoju
Kontrole zewnętrzne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Instytucje kultury
Przetargi Gminy
Przetargi jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Gminy
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Informacje nieudostępnione
Linki do aktów normatywnych i prawnych
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006 > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych strona główna 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
organizacyjnych 
Barbara Cedro - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach
Halina Musiał - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowali
Elżbieta Rachwał - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowicach
Jadwiga Szczepanik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitkówce
Ryszard Mańko Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
Barbara Nawrot - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowinach
Jacek Górecki - Kierownik Gminnego Zarządu Budynków w Nowinach
Grzegorz Toporek - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach
Zbigniew Piękny - Dyrektor GOKSiR w Nowinach (Kryta Pływalnia PERŁA)
Włodzimierz Siwiec - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ewa Kopolovets - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Edyta Cierlikowska - Dyrektor SZPOZ
Adam Głogowski - Dyrektor Schroniska Młodzieżowego
Beata Januchta - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:19:35 Informację zaktualizowano 2006-01-27 12:08:44, wprowadzający: Paweł Lesik
Barbara Cedro - Dyrektor SP w Nowinach 
                 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:25:11 Informację zaktualizowano 2006-09-26 12:06:09, wprowadzający: Paweł Lesik
Halina Musiał - Dyrektor SP w Kowali 
                 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:25:33 Informację zaktualizowano 2006-09-26 12:16:37, wprowadzający: Paweł Lesik
Elżbieta Rachwał - Dyrektor SP w Bolechowicach 
                 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:25:48 Informację zaktualizowano 2006-09-26 12:20:06, wprowadzający: Paweł Lesik
Jadwiga Szczepanik - Dyrektor SP w Sitkówce 
                 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:26:01 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:26:03, wprowadzający: Paweł Lesik
Ryszard Mańko Dyrektor ZSP w Nowinach 
                 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:26:10 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:14:19, wprowadzający: Paweł Lesik
Barbara Nawrot - Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Nowinach 
                 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:26:30 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:33:28, wprowadzający: Paweł Lesik
Jacek Górecki - Kierownik Gminnego Zarządu
Budynków 
             
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:26:46 Informację zaktualizowano 2006-01-27 09:46:58, wprowadzający: Paweł Lesik
Grzegorz Toporek - Zespół Obsługi Szkół i
Przedszkoli w Nowinach 
                 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:27:03 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:16:52, wprowadzający: Paweł Lesik
Zbigniew Piękny - Dyrektor GOKSiR w Nowinach 
                 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-21 10:27:41 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:21:31, wprowadzający: Paweł Lesik
Włodzimierz Siwiec - Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 
                 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-27 10:12:33 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:29:16, wprowadzający: Paweł Lesik
Ewa Kopolovets - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej 
                 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-27 10:17:07 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:23:08, wprowadzający: Paweł Lesik
Edyta Cierlikowska - Dyrektor SZPOZ 
                 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-27 10:26:05 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:18:49, wprowadzający: Paweł Lesik
Adam Głogowski - Dyrektor Schroniska
Młodzieżowego  
                 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-27 10:33:14 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:31:21, wprowadzający: Paweł Lesik
Beata Januchta - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej 
                 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-27 11:42:29 Informację zaktualizowano 2006-11-21 10:20:01, wprowadzający: Paweł Lesik
wersja do druku