Biuletyn Informacji Publicznej  gminy Sitkówka-Nowiny   www.nowiny.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Regulamin
° Załatwianie spraw
° Ewidencje i rejestry
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenia o naborze
Organy
Rada 2010-2014
Rada 2006-2010
Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady 2002-2006
Uchwały Rady 2006-2010
Uchwały Rady 2010-2014
Zarządzenia Wójta
Sprawozdania i informacje budżetowe
Mienie gminy
Pomoc publiczna
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Strategia rozwoju
Kontrole zewnętrzne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Instytucje kultury
Przetargi Gminy
Przetargi jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Informacje nieudostępnione
Linki do aktów normatywnych i prawnych
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy strona główna 

Urząd Gminy
Organizacja urzędu  
Nazwa Stanowisko Nazwisko Pokój Nr telefonu
Wójt Gminy Stanisław Barycki Sek. 41 347-50-00
Zastępca wójta Krzysztof Rym Sek. 41 347-50-00
Skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusińska 33 41 347-50-30
Sekretarz Izabela Dziewięcka 25 41 347-50-20
Inspektor ds. kancelaryjnych Monika Gruszczyńska Sek. 41 347-50-10
Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 22
Biuro Obsługi Rady Gminy Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy Alina Jedynak 21 41 347-50-25
Promocja, Rozwój i Turystyka Inspektor ds. Promocji Gminy, Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej Piotr Buras 28 41 347-50-53
Komendant Gminnego Zarządu OSP i Ochrony Przeciwpożarowej Jerzy Kurek 23 41 347-50-21
Radca Prawny Janina Michalska 28 41 347-50-26
Urząd Stanu Cywilnego Kierownik Maria Turczyn 13 41 347-50-55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Kierownik Grażyna Górecka 24 41 347-50-50
Inspektor ds. Ewidencji Ludności Anita Dziwoń 12 41 347-50-54
St. Specjalista ds. Obrony Cywilnej Ireneusz Koszarecki 26 41 347-50-51
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Kierownik Sławomir Sobczyk 31 41 347-50-70
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Gruntami Michał Zatorski 31 41 347-50-71
Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej Dorota Pasek 32 41 347-50-75
St. Specjalista ds. Ochrony Środowiska Monika Urbańska-Milcarz 32 41 347-50-77
St. specjalista ds. Gospodarki Rolnej Marcin Orłowski 32 41 347-50-73
Referat Planowania Budżetu i Finansów Gminy Z-ca Skarbnika Gminy, Inspektor ds. księgowości Ewa Mazur 34 41 347-50-33
St. specjalista ds. księgowości Anna Cęcek 34 41 347-50-33
Starszy specjalista ds. księgowości Agnieszka Krasoń 34 41 347-50-32
St. Specjalista ds. Płac i rozliczeń Agnieszka Różycka 35 41 347-50-35
Inspektor ds. księgowości Marzena Lewandowska 36 41 347-50-37
Specjalista ds. księgowości - kasjer Magdalena Kempa Kasa 41 347-50-36
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Jadwiga Szendzielorz 36 41 347-50-38
Referent ds. księgowości, wymiaru oraz windykacji Urszula Antoniak 36 41 347-50-38
St. specjalista ds. podatków i opłat Magdalena Pala 36 41 347-50-37
Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Inwestycji Kierownik Paweł Kaszyński 39 41 347-50-82
Główny Specjalista ds Budownictwa i Zagospodarowania przestrzennego Andrzej Waśko 39 41 347-50-82
St. Specjalista ds. Inwestycji i Budownictwa Zbigniew Miechówka 38 41 347-50-80
Specjalista ds. Inwestycji Maria Karpińska 38 41 347-50-80
Referent ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Dorota Pyk 37 41 347-50-83
Pracownik ds. gospodarki odpadami 11 41 347-50-53
 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-18 13:59:38 Informację zaktualizowano 2013-02-22 11:56:05, wprowadzający: Izabela Lesik

Zobacz:
 Regulamin .  Załatwianie spraw .  Ewidencje i rejestry . 
wersja do druku