Biuletyn Informacji Publicznej  gminy Sitkówka-Nowiny   www.nowiny.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenia o naborze
Organy
Rada 2010-2014
Rada 2006-2010
Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady 2002-2006
Uchwały Rady 2006-2010
Uchwały Rady 2010-2014
Zarządzenia Wójta
Sprawozdania i informacje budżetowe
Mienie gminy
Pomoc publiczna
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Strategia rozwoju
Kontrole zewnętrzne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Instytucje kultury
Przetargi Gminy
Przetargi jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Informacje nieudostępnione
Linki do aktów normatywnych i prawnych
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gmina strona główna 

Gmina
Charakterystyka 

Gmina Sitkówka-Nowiny położona jest w środkowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie kieleckim bezpośrednio granicząca od strony południowej z miastem wojewódzkim Kielce.
Gmina zlokalizowana jest w obrębie Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego z cennymi miejscami przyrodniczymi i rezerwatami przyrody. Na terenie Parku znajduje się najpiękniejsza jaskinia Europy - Jaskinia "Raj".

Gmina o statusie gminy wiejskiej.
Powierzchnia gminy to 4.576 ha.
Zaludnienie: 7330 mieszkańców.
Gmina składająca się z 5 sołectw, 1 osiedla mieszkaniowego i 3 kolonii.
Gmina mimo, iż posiada status gminy wiejskiej liczy tylko 377 gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni użytkowej 1.608 ha z czego użytki rolne to 1.405 ha.
Charakter gminy typowo przemysłowy ze względu na położenie gminy w centrum tzw. "Białego Zagłębia". Na terenie gminy zarejestrowanych jest ogółem 654 podmiotów gospodarczych, przeważnie z branży produkcji, usług i handlu budownictwa.

Gmina położona przy głównych szlakach komunikacji krajowej i międzynarodowej. Przez teren gminy przebiegają:

trasy komunikacji samochodowej:
Warszawa-Kielce-Kraków
Warszawa-Kielce-Katowice
Warszawa-Kielce-Łódź
Warszawa-Kielce-Tarnów
Kielce-Lublin
Kielce-Częstochowa

trasy komunikacji kolejowej:
Warszawa-Kielce-Kraków
Warszawa-Kielce-Katowice
Warszawa-Kielce-Rzeszów

trasy kolejowe komunikacji międzynarodowej:
Polska wschodnia - Unia Europejska
Polska wschodnia - Wspólnota Niepodległych Państw LHS.

Gmina posiada kompleksową sieć infrastruktury technicznej:
sieć dróg lokalnych
sieć kanalizacyjną
sieć wodociągową
sieć energetyczną
sieć telekomunikacyjną
sieć gazociągową

Gmina posiada kompleksową sieć instytucji infrastrukturalnych: urzędy, ośrodki zdrowia, bank, urzędy pocztowe, domy pomocy społecznej, policję, placówki oświatowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej, jednostki bezpieczeństwa przeciwpożarowego  itp.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-14 12:28:24 Informację zaktualizowano 2010-02-24 13:50:23, wprowadzający: Izabela Lesik
wersja do druku