Biuletyn Informacji Publicznej  gminy Sitkówka-Nowiny   www.nowiny.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenia o naborze
Organy
Rada 2010-2014
Rada 2006-2010
Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady 2002-2006
Uchwały Rady 2006-2010
Uchwały Rady 2010-2014
Zarządzenia Wójta
Sprawozdania i informacje budżetowe
Mienie gminy
Pomoc publiczna
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Strategia rozwoju
Kontrole zewnętrzne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Instytucje kultury
Przetargi Gminy
Przetargi jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Informacje nieudostępnione
Linki do aktów normatywnych i prawnych
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie strona główna 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

2013/A/1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 12:31:21 Informację zaktualizowano 2013-01-22 13:57:17, wprowadzający: Izabela Lesik
 
Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 13:58:08 Informację zaktualizowano 2013-01-22 14:00:23, wprowadzający: Izabela Lesik
 
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz C- karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub progów

Formularz C- karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 13:59:44 Informację zaktualizowano 2013-01-22 14:18:26, wprowadzający: Izabela Lesik
 
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów
 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 14:18:55, wprowadzający: Izabela Lesik
 
Formularz E - karta informacyjna dla:
- raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
- sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
- kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 14:19:48 Informację zaktualizowano 2013-01-22 14:20:14, wprowadzający: Izabela Lesik
 
Formularz F - karta informacyjna dla:
- prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- opracowań ekofizjograficznych,
- rejestrów substancji niebezpiecznych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii

Formularz F- karta i nformacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko

Formularz F- karta i nformacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 14:20:53, wprowadzający: Izabela Lesik
 
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 14:21:22, wprowadzający: Izabela Lesik
 
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 14:21:43, wprowadzający: Izabela Lesik
 
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 14:21:59, wprowadzający: Izabela Lesik
 
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 14:22:19, wprowadzający: Izabela Lesik
wersja do druku