Biuletyn Informacji Publicznej  gminy Sitkówka-Nowiny   www.nowiny.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenia o naborze
Organy
Rada 2010-2014
Rada 2006-2010
Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady 2002-2006
Uchwały Rady 2006-2010
Uchwały Rady 2010-2014
Zarządzenia Wójta
Sprawozdania i informacje budżetowe
Mienie gminy
Pomoc publiczna
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Strategia rozwoju
Kontrole zewnętrzne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Instytucje kultury
Przetargi Gminy
Przetargi jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Informacje nieudostępnione
Linki do aktów normatywnych i prawnych
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia o naborze strona główna 

Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze Nr 2110.1.2012 r. na nowe
stanowisko pracy  

Ogłoszenie o naborze na nowe stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 13:50:49, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w
Nowinach 

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-10 16:40:05, wprowadzający: Izabela Lesik
Duplikat informacji zamieszczonej dnia 13
października 2011 r. o naborze na wolne
stanowisko koordynator projektu  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 14:21:44 Informację zaktualizowano 2012-04-25 14:25:18, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w
Nowinach  

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia koandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach oraz ustalenia regulaminu konkursu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:15:19 Informację zaktualizowano 2012-04-05 14:55:46, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze na wykonawcę usługi
audytora wewnętrznego 

Ogłoszenie o naborze na wykonawcę usługi: audytora wewnętrznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-20 10:52:16, wprowadzający: Izabela Lesik
Duplikat informacji zamieszczonej dnia 18
października 2011 r. o o naborze nr 2110.2.2011
r. na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy
Sitkówka-Nowiny  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 14:14:17 Informację zaktualizowano 2012-01-31 14:17:11, wprowadzający: Izabela Lesik
Informacja o naborze nr 2110.1.2011 r. na wolne
stanowisko pracy w Urzędzie Gminy
Sitkówka-Nowiny  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 14:42:47 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:22:57, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w
GOPS w Sitkówce-Nowinach  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w GOPS w Sitkówce-Nowinach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-23 16:48:25 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:22:02, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w
GOPS w Sitkówce-Nowinach  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w GOPS w Sitkówce-Nowinach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 13:45:22 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:20:57, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze Nr 1110/1/PR/10 na wolne
stanowisko pracy  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-22 12:09:33 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:20:09, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze Nr 1110/2/PR/09 na wolne
stanowisko pracy  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-07 08:42:11 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:18:12, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie naborze Nr 1110/1/PR/09 na wolne
stanowisko pracy 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w urzędzie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-30 08:38:58 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:16:46, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru w GOPS w Sitkówce-Nowinach

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-03 20:52:54 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:15:44, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-19 17:32:42 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:14:14, wprowadzający: Izabela Lesik
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-13 14:24:38 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:13:02, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze Nr 1110/4/PR/08 na nowe
stanowisko pracy 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów którzy złożyli dokumenty

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 08:29:35 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:11:58, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze Nr 1110/3/PR/08 na wolne
stanowisko pracy  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 14:57:09 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:10:13, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze Nr 11110/2/PR/08 na wolne
stanowisko pracy w Urzędzie Gminy
Sitkówka-Nowiny 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 12:44:45 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:08:46, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-24 12:19:26 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:07:37, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-03 09:22:09 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:06:09, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie o naborze Nr 1110/1/PR/08 na wolne
stanowisko pracy  

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora - nr 1110/1/PR/08

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-11 09:14:15 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:05:16, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2007-12-13 15:38:31 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:03:25, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie 

Informacja o wynikach naboru nr 1110/4/GKB/07 na wolne stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-20 09:28:26 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:02:57, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie 

Informacja o wynikach naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-12 15:10:13 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:02:32, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-04 08:37:56 Informację zaktualizowano 2011-08-29 11:02:08, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie 

Informacja o wynikach naboru

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2007-03-07 08:13:56 Informację zaktualizowano 2011-08-29 10:57:12, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie 

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 10:08:22 Informację zaktualizowano 2011-08-29 10:58:06, wprowadzający: Izabela Lesik
 
INFORMACJA  O WYNIKACH NABORU Informacja
Data wprowadzenia informacji 2005-12-21 12:43:39 Informację zaktualizowano 2011-08-29 10:58:18, wprowadzający: Izabela Lesik
 
LISTA KANDYDATÓW , KTÓRZY ZŁOŻYLI DOKUMENTY W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DO PRACY NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE GMINY SITKÓWKA-NOWINY – W REFERACIE PLANOWANIA, BUDŻETU I FINANSÓW  Lista kandydatów
Data wprowadzenia informacji 2005-12-21 12:42:46 Informację zaktualizowano 2011-08-29 10:58:25, wprowadzający: Izabela Lesik
Ogłoszenie 
Wójt Gminy Sitkówka – Nowiny OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny w Referacie Planowania Budżetu i Finansów.  Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-01 11:58:24 Informację zaktualizowano 2011-08-29 10:58:32, wprowadzający: Izabela Lesik
wersja do druku