Biuletyn Informacji Publicznej  gminy Sitkówka-Nowiny   www.nowiny.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenia o naborze
Organy
Rada 2010-2014
Rada 2006-2010
Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady 2002-2006
Uchwały Rady 2006-2010
Uchwały Rady 2010-2014
Zarządzenia Wójta
Sprawozdania i informacje budżetowe
Mienie gminy
Pomoc publiczna
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
° Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
° Do pobrania
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Strategia rozwoju
Kontrole zewnętrzne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Instytucje kultury
Przetargi Gminy
Przetargi jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Informacje nieudostępnione
Linki do aktów normatywnych i prawnych
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 9, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan U"

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 12:19:11, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
  Obwieszcznie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego - plan I"
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 14:12:09, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5, do miejscowego plamu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 14:01:46 Informację zaktualizowano 2012-10-26 14:02:28, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 6, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K"

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:33:31, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

O przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabud

O przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:23:05, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Radkowice Podwale Północ - plan N"

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 13:10:15, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

O przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Radkowice

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 13:08:23, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

O wyłożeniu do wglądu projektu zmiany nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Radkowice Podwale Północ - plan N"

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 13:06:22, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany numer 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Kowala Mała - plan O"

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 12:53:01, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

O przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą"Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Kowala Mał

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 12:50:36, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny  

O wyłożeniu do wglądu projektu zmiany nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na zlożu Kowala Mała - plan O"

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 12:46:41, wprowadzający: Izabela Lesik
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sitkówka-Nowiny 

Uchwała nr RG - XXII/168/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny (diagnoza stanu)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny Synteza uwarunkowań - część graficzna

Podstawy polityki przestrzennej Gminy i kierunki zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny Kierunki - część graficzna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 08:54:50, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie 
 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Radkowice Podwale Północ - plan N"
Data wprowadzenia informacji 2008-05-20 14:45:25, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie 
 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Kowala Mała - plan O"
Data wprowadzenia informacji 2008-05-20 14:41:45, wprowadzający: Izabela Lesik
Obwieszczenie 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny
Data wprowadzenia informacji 2008-02-18 11:56:48 Informację zaktualizowano 2008-02-18 11:59:26, wprowadzający: Admin Admin
Obwieszczenie 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny
Data wprowadzenia informacji 2007-05-04 08:48:10 Informację zaktualizowano 2007-05-04 08:52:23, wprowadzający: Piotr Wawer
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2006-12-20 07:48:01, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie opodaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2006-01-09 09:23:39, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie opodaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 11:28:07, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie opodaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-21 08:24:43 Informację zaktualizowano 2005-12-21 08:24:52, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie opodaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 14:49:48, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie opodaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 13:30:46, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie opodaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 13:30:08, wprowadzający: Paweł Lesik
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SITKÓWKA-NOWINY  
 Plan (rar)
Data wprowadzenia informacji 2005-11-29 12:18:38 Informację zaktualizowano 2005-11-29 12:20:22, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie opodaniu do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-11-10 08:49:37, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-11-08 14:38:18, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-10-19 11:03:42, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.10.2005 r. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:29:46, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 21.09.2005 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2005 dla zamierzenia inwestycyjnego ....  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-09-27 14:16:10 Informację zaktualizowano 2005-09-27 14:17:32, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 21.09.2005 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28/2005 dla zamierzenia inwestycyjnego ....  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-09-23 13:08:07 Informację zaktualizowano 2005-09-23 13:08:58, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczono informację o wydaniu dla Pana Tomasza Mycy, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego...  Informacja
Data wprowadzenia informacji 2005-09-05 14:51:29, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczono informację o wydaniu dla "WODOCIĄGI KIELECKIE"  sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... Informacja
Data wprowadzenia informacji 2005-09-05 14:44:25, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie Wójta Gminy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-08-12 11:30:26, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-08-09 14:15:44, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-26 10:24:52, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 12:23:05, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 12:21:59, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-18 10:33:13, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-06-27 14:51:11, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy, której przedmiotem bedzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-06-21 10:19:48, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-06-20 12:21:58, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie w prawie zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń. Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-06-20 12:20:40, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
GKB-7331/WZ-25/05.  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-06-16 14:15:22 Informację zaktualizowano 2005-06-16 14:22:51, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
GKB-7331/WZ-10/05  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-06-16 14:13:06 Informację zaktualizowano 2005-06-16 14:23:40, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
GKB-7331/WZ-75/04  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-06-16 14:08:36 Informację zaktualizowano 2005-06-16 14:25:38, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o rozpoczęciu Sesji Rady Gminy uchawalającej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-05-13 13:50:57 Informację zaktualizowano 2005-05-13 13:51:38, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-05-12 12:54:45, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości treści obwieszczenia.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2005-05-10 13:57:23, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-05-10 13:50:10, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Informacja o zamieszczeniu danych o wniosku.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 15:20:28 Informację zaktualizowano 2005-05-10 13:58:19, wprowadzający: Paweł Lesik
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 15:16:46 Informację zaktualizowano 2005-05-10 13:58:44, wprowadzający: Paweł Lesik
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - droga powiatowa w Bolechowicach.

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 10:18:10 Informację zaktualizowano 2005-05-10 13:59:19, wprowadzający: Paweł Lesik
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2005-03-02 15:18:36 Informację zaktualizowano 2005-03-02 15:24:19, wprowadzający: Paweł Lesik

Zobacz:
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego .  Do pobrania . 
wersja do druku